گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بررسی موضوع هزینه‌های سال آینده در مجلس

نمایندگان ملت در بهارستان در نهمین روز از بررسی لایحه بودجه ۹۸ پس از اتمام بررسی منابع درآمدی دولت، بررسی چگونگی اختصاص این درآمدها در بخش‌های مختلف را آغاز کردند.