گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

برخورد عجیب مطهری با موضوع گرانی‌ها

حاجی دلیگانی: ما چرا در مجلس برای گرانی کاری نمی‌کنیم؟ /مطهری: فعلا گرفتار بودجه هستیم.