گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

برخورد با مافیای دستفروشی

سردار بیات مشاور شهردار تهران از برخورد با پدرخوانده‌ها و مافیای دستفروشی در تهران می‌گوید. همزمان شهرداری نیز اقدام به ساماندهی دستفروشان در محل‌های پرتردد شهر نموده است.