گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بازگشت مجدد کارت سوخت

بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت: هدف اصلی از بازگشت کارت سوخت، جلوگیری از قاچاق سوخت است.