گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ایتالیا آژیر خطر اقتصاد اروپا ر ا به صدا درآورد

اتحادیه اروپا به ایتالیا در رابطه با مشکلات اقتصادی از جمله میزان بالای بدهی‌های دولتی و رشد پایین اقتصادی، هشدار داده و آنرا خطری برای اروپا دانست.