گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

امضا ۵ سند همکاری میان ایران و عراق

ایران و عراق بر توسعه و اقدامات عملی در حوزه همکاری‌های نفتی، صنعتی، بهداشت و سلامت، تسهیل در روادید تجار و بازرگانان و نیز طرح راه آهن بصره-شلمچه تاکید کردند.