گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اقتصاد جهان در هفته‌ای که گذشت به روایت روزنامه اکونومیست

اکونومیست در گزارشی به وقایع هفته گذشته از کاهش تورم سالیانه ترکیه در سطح سه سال گذشته تا پایین‌ترین نرخ تاریخ بانک مرکزی استرالیا پرداخته است.