گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

افشاگری عضو هیئت رئیسه مجلس

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو هیئت موسس سازمان دیده بان شفافیت از تخلف یکی از مدیران در قم صحبت کرد که هم دانشگاه و هم گاوداری دارد و علاوه بر داشتن معوقات بانکی وام ۱۵ میلیاردی روستایی گرفته است.