گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اظهارات کارشناس بی‌بی‌سی درباره تحریم‌ها

کارشناس شبکه بی‌بی‌سی : ایران ۴٠ سال هست تحریمه و همچنان سرپاست، پس نگید برنامه ندارن!