گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

استفاده آمریکا از دلار به عنوان سلاح چه اثری دارد؟

آمریکا در جنگ‌های اقتصادی با دیگر کشورها که مهم‌ترین آنها با ایران بوده، از دلار به عنوان سلاح و ابزار جنگ اقتصادی سوءاستفاده کرده است. این مسئله در قبال چین نیز تا حدودی تکرار شده است. فرید زکریا مجری و کارشناس سی ان ان در روایتی ویژه، این هشدار را مطرح می‌کند که تداوم این رویکرد می‌تواند باعث شود دلار دیگر به عنوان ارز مرجع شناخته نشود و کارکرد تاریخی‌اش را از دست بدهد.