گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

از سهم هر ایرانی چقدر در سوریه خرج می شود؟

سوالی از مردم: اگر سهمت رو از پولی که ایران تو سوریه و عراق و... خرج می‌کنه بهت بدن، زندگیت چه‌ شکلی می‌شه؟