گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ادامه روند کاهش قیمت ارز از زبان رئیس دفتر رئیس‌جمهور

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره روند کاهش قیمت بازار ارز گفت: سیاست دولت کاهش نرخ ارز است و این کاهش ادامه خواهد داشت.