گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اخراج ۷ هزار نیروی خودروساز

به منظور صرفه جویی در هزینه‌ها، شرکت فورد آمریکا ده درصد معادل ۷ هزار نفر را از کارمندان خود را اخراج می‌کند. گفتنی است این اقدامات تا پایان ماه اوت(مرداد ماه) امسال اجرایی خواهد شد.