گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اتمام مسکن مهر تا پایان سال ۹۸

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی قول داد تا پایان سال ۹۸ مسکن مهر را تحویل متقاضیانش دهد.