گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

ابلاغ قانون جدید چک

قانون جدید صدور چک به تازگی ابلاغ شده است و بازاریان منتظر نتایج آن بر بهبود فضای کسب و کار هستند. قانون جدید چک برای جلوگیری از کم شدن میزان چک‌های برگشتی و تسهیل روند پیگیری این چک‌ها تنظیم شده است.