گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ابلاغ قانون جدید چک

قانون جدید صدور چک به تازگی ابلاغ شده است و بازاریان منتظر نتایج آن بر بهبود فضای کسب و کار هستند. قانون جدید چک برای جلوگیری از کم شدن میزان چک‌های برگشتی و تسهیل روند پیگیری این چک‌ها تنظیم شده است.