گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ابربدهکاری که می‌خواست پرسپولیس را بخرد

مستند «عابر بانک»، می تواند از تمام ابهامات ابربدهکار بانکی که می‌خواست پرسپولیس را بخرد پرده بردارد. تیزر این مستند را در زیر ببینید.