گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آیا سلطه گری دلار به پایان می‌رسد؟

طی یک دهه گذشته این همایش به بستر مهمی برای گفتگوها و رایزنی های نمایندگان اقتصادی جهان تبدیل شده است. همایش اقتصادی ای که حاشیه های سیاسی و رسانه ای پر سر و صدایی در جهان ایجاد کرد.