گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آیا این اقدام ایران‌خودرو احتکار نیست؟

واکنش مجری برنامه پایش به انتشار تصویر پارکینگ وسیع خودروهای ایران خودرو را می بینید.