گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آغاز اقدامات حقوقی برای بازپس گیری اموال کشورمان از کانادا

موسوی، سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به اقدامات وزارت خارجه در مقابل حکم دادگاه کانادایی در فروش ساختمان‌های فرهنگی ایران گفت: اقدامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای بازپس گیری اموال کشورمان آغاز شده است. این حکم که ۲ سال تا اجرای آن طول کشید؛ بر خلاف نص صریح قوانین حقوق بین المللی و همچنین مصونیت دولت‌ها و اموال آنهاست.