گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کاشف اصلی اختلاس ۳ هزار میلیاردی

،شمس الدین حسینی در گفت و گو با مجری برنامه دست خط در رابطه با اختلاس ۳ هزار میلیاردی عنوان کرد: عده زیادی مدعی بودند که این جرم را کشف کردند اما برای نخستین بار استاندار خوزستان این موضوع را به بنده اطلاع داد.