صحنه‌ درگیری علی دایی در پایان بازی با پرسپولیس - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

صحنه‌ درگیری علی دایی در پایان بازی با پرسپولیس

علی دایی زمانی که با درخواست یکی از گزارشگران صداوسیما برای مصاحبه مواجه شد سیلی محکمی به صورت وی نواخت.