گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

سرنوشت مبهم جسد خاشقجی

ابعاد وسیعی از قتل برنامه ریزی شده جمال خاشقجی روزنامه نگار واشنگتن پست به دست آل سعود آشکار شده است، اما هنوز ابهاماتی وجود دارد. با گذشت بیش از یک ماه هنوز سرنوشت جسد این روزنامه نگار مشخص نیست.