گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تحریم‌ها آزمایشی برای دولت و ملت

روحانی در جمع نخبگان آذربایجان غربی: امروز نه تنها روز آزمایش دولت بلکه همه‌ی ماست. مردم ایران همانند آزمایشات گذشته از این آزمایش هم سربلند بیرون خواهند آمد.