گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

چگونه یک جنتلمن باشیم؟

هنگامی که بحث یک مرد با کمالات مطرح است، واژه جنتلمن به ذهن خطور می‌کند. کسی که همه او را تحسین کرده و دوست دارند با او در ارتباط باشند. اما چگونه یک جنتلمن باشیم؟ یک جنتلمن واقعی بسیار فراتر از کلیشه هایی است که در فیلم ها به نمایش گذاشته می‌شود. برای جنتلمن بودن لازم نیست قد بلند و صدای خوشایند داشته باشید، ثروتتان زیاد باشد. برای جنتلمن بودن ابتدا باید ظاهرو نوع پوششتان را تغییر دهید. در این ویدیو گام اول جنتملن شدن، یعنی انتخاب پوشش مناسب به طور مفصل توضیح داده شده است.