گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بد شدن حال مدافع برزیلی جدید رئال‌مادرید در کنفرانس خبری

"ادر میلیتائو" مدافع برزیلی جدید رئال مادرید در کنفرانس خبری مراسم معارفه خود، ناگهان دچار شوک عصبی شد و نتوانست کنفرانس خبری را ادامه دهد و از سالن خارج شد.