گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کشف موجودی عجیب که شباهت زیادی به فرازمینی‌ها دارد

مردی اندونزیایی با انتشار ویدیویی از یک جانور عجیب و غریب که در حال خزیدن روی سقف اتاق خانه‌اش است، شگفتی و وحشت بسیاری را در فضای مجازی برانگیخته است. این مرد نتوانسته جانور مزبور را شناسایی کند و آن را به موجودات فضایی تشبیه کرده است. با این حال او احتمال داده است که این موجود، گونه‌ای بید متعلق به خانواده Arctiinae بوده که ظاهری شبیه به کریتونوتوس گانگیس، یک گونه از تیره شاپرک‌های ببری و بید دارد. برخی معتقدند این فیلم واقعی نبوده و مرد اندونزیایی تنها جهت خودنمایی آن را منتشر کرده است و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنین جانوری وجود دارد و تنها به علت تعداد بسیار کم در جهان، غیر آشنا به نظر می رسد.