گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

چمدانی که به اسکوتر تبدیل می‌شود

اسکوتر شارژی بزرگی طراحی و تولید شده است که می‌تواند در حد یک چمدان کوچک، تغییر ابعاد دهد. این اسکوتر از وزن نسبتا کمی برخوردار است و می‌توان در حالت چمدانی شکل، آن را به راحتی جابجا کرد.