گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پوششی که کف خیابان ها را خنک می کند

شهر لس آنجلس برای مقابله با تغییرات آب وهوایی و گرمای هوا کف خیابان ها را با رنگی سفید می پوشاند. این اقدام تا ۱۰ درجه فارنهایت از گرمای کف خیابان ها می کاهد. این رنگ سفید CoolSeal نام دارد و در حقیقت یک پوشش ناتروا برای آسفالت است. رنگ روشن این پوشش به انعکاس نور خورشید منجر می‌شود و در مقایسه با آسفالت سیاه مقدار کمتری از انرژی خورشید را جذب می‌کند.