گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نخستین سرباز پرنده در ارتش فرانسه

ارتش فرانسه از تازه‌ترین فناوری خود به نام Flyboard [تخته پرنده] رونمایی کرد. این سربازپرنده می‌تواند به مدت ۲۰ دقیقه تا ارتفاع ۲ کیلومتری و با سرعت حداکثر ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت پرواز کند.