گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بزرگترین قایق خورشیدی جهان

بزرگترین قایق جهان که با انرژی خورشیدی حرکت می‌کند، در سوئیس رونمایی شد.