گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

با این کلاه به موسیقی گوش کنید

این کلاه که ZEROi نام گرفته با اسفتاده از فناوری نوینی به نام bone conduction قابلیت گوش دادن به موسیقی را برای کاربر فراهم می‌کند. به طور ساده این فناوری کمک می‌کند صوت با استفاده از استخوان‌های جمجمه به طور مستقیم به سمت گوش داخلی حرکت کند. داخل کلاه میکروفون‌هایی تعبیه شده و فرد می‌تواند با کمک آنها تماس صوتی بگیرد. همچنین کاربر با یکبار شارژ می‌تواند ۵ ساعت از کلاه استفاده کند.