گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آمبولانسی که از ترافیک اجتناب می کند

در کره جنوبی آمبولانسی طراحی کرده اند که به راحتی می‌تواند از ترافیک گذر کند و با سرعت به قربانیان تصادف میان خودروها برساند. این آمبولانس مخصوص Median AMB نام گرفته و تا حدودی شبیه مونوریل است. این وسیله اورژانسی از جدا کننده بزرگراه‌ها به عنوان مسیر حرکت خود استفاده می‌کند. Median AMB روی جدا کننده بزرگراه بالا و پایین می‌رود بنابراین جهت و حجم ترافیک روی تردد آن تأثیری نخواهد داشت. همچنین آمبولانس مذکور مجهز به درهای چرخان در دو سمت خود است و به این ترتیب به راحتی می‌توان قربانیان حادثه را به درون خودرو برد. همچنین فضای کافی برای راننده و دستیار آمبولانس و همچنین یک برانکار در نظر گرفته شده است.