گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

گفت و گوی عوامل سریالی غرور آفرین که به خط پایان رسید

سریال تلویزیونی گاندو مجموعه ای بود که توانایی ماموران امنیتی کشور را به خوبی به تصویر کشید و مخاطبان زیادی را پای تلویزیون نشاند.