گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جاسوسی از تاسیسات هسته ای ایران موضوع فیلمی تازه اکران شده در فرانسه

به تازگی فیلمی درباره جاسوسی از تاسیسات و نیروگاه های هسته ای ایران با هدف ترویج ایران هراسی در فرانسه اکران شده است. این فیلم که « The Operative» نام دارد و ساخته یولان دایر است و در جشنواره کن ۲۰۱۹ حضور داشت.