گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اجرای فی‌البداهه «رضا صادقی»

رضا صادقی خواننده خوب کشورمان در پایان چهارمین جشنواره آواها و نواهای رضوی پس از مصاحبه با خبرنگاران، قطعه‌ای را خواند و آن را به امام رضا (ع) تقدیم کرد.