گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

واکنش شهردار مشهد به رفتار جنجالی معاونش با خبرنگاران

کلانی شهردار مشهد در واکنش به رفتار ناشایست معاونش که در نشست خبری روز گذشته به خبرنگاران توهین کرده بود گفت: به دلیل رنجش خاطر افکار عمومی و خبرنگاران مهدی زارعی معاون فرهنگی استعفای خود را تقدیم کرد و بنده هم در احترام به افکار عمومی موافقت خود را اعلام کردم.