گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سکوت جامعه جهانی در قبال ساخت دیوار حائل

رژیم صهیونیستی خود را فراتر از قانون می‌داند و به تصمیم دادگاه لاهه در مورد تخریب دیوار حائل و قطعنامه‌های بین‌المللی متعلق به مسئله فلسطین هیچ اهمیتی نمی‌دهد. رژیم اشغالگر قدس در سکوت جامعه جهانی به ساخت دیوار حائل ادامه می‌دهد.