گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سومین لرزش آنگلا مرکل

سومین لرزش آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که بازهم سوژه دوربین‌های خبری شد.