گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

خشم ترامپ به بی تفاوتی لندن

پس از آنکه درخواست ترامپ از انگلیس برای برکناری فوری سفیر لندن که گزارش لو رفته‌اش نشان داد او ضد ترامپ چندین گزارش محرمانه به لندن ارسال کرده برآورده نشد،گفت: دیگر باسفیر انگلیس کاری ندارد.