گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جیسون رضائیان چگونه تحویل آمریکا شد؟

بخشی از مناظره سوم زاکانی با تاجزاده در ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸ که در آن زاکانی به ماجرای تحویل جیسون رضائیان به آمریکا اشاره می کند.