گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اشتباه تیم هسته‌ای در مذاکرات سال ۹۲

بخشی از صحبت های فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی درباره برجام و مذاکرات سال ۹۲ که در برنامه جهان آرا شبکه افق انجام گرفت.