گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

چگونه اجازه ندهیم کسی وسط حرفمان بپرد؟

بارها و بارها پیش می‌آید که در جمعی صحبت می‌کنید و یک نفر وسط حرف شما می‌پرد، رشته کلام از دستتان در می‌رود و دیگر نمی‌توانید دوباره به گفتگو برگردید. البته پریدن وسط حرف دیگران مسئله غیرمعمولی نیست، و در گفتگوهای دوستانه بارها اتفاق می‌افتد. حتی می‌تواند نشانه مثبتی باشد و نشان می‌دهد که بحث به خوبی گرم شده است و هر کسی چیزی برای گفتن دارد. اما اگر این اتفاقا برایتان زیاد پیش می‌آید، با یکسری تکنیک‌های خاص می‌توانید از این مسئله جلوگیری کنید یا حداقل آن را کمتر کنید. در این ویدیو این تکنیک ها را ببینید.