گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

چرا دروغ می‌گوییم؟

دروغ گفتن بخش جدا ناشدنی از زندگی بسیاری از انسان‌ها است. هر روز به دلایل مختلف، مهم یا غیر مهم انسان‌ها به یکدیگر دروغ می‌گویند. دروغ‌هایی مانند توجیه دیر رسیدن یا تعریف از لباس جدید و زشت یک دوست برای ناراحت نکردن او، تا دروغ‌های مهمی مانند رزومه کاذب یا قیمت دروغ یک کالا برای فروش. اما ریشه واقعی این رفتار در چیست؟ و از چه زمانی بین انسان‌ها پدید آمده است؟ و آیا دروغ گفتن جزئی از ذات ماست؟نظر جالب علم در این مورد را در این ویدیو ببینید.