گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پرندگان و آبزیان تالاب بین المللی خورخوران بندرخمیر

تالاب بین المللی خورخوران در بندرخمیر واقع در ۷۰ کیلومتر ی غرب بندرعباس بزرگترین تالاب دریایی ایران با مساحت بیش از ۱۰۰۰۰۰ هزار هکتار و پوشیده از درخت های حرا می باشد و دنیایی سراسر شگفتی است . اهمیت این تالاب به حدی است که به ان لقب ذخیره گاه زیست کره داده شده است .منطقه ی حفاظت شده حرا نیز دراین قسمت قرارگرفته است . مکانی مناسب جهت پرنده نگری، تفریح ،ورزش های آبی و استراحت در مکانی بکر و سرسبز