گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نشت مواد رادیواکتیو از زیردریایی اتمی روسیه

یک تیم تحقیقاتی از نشت مواد رادیواکتیو از زیردریایی اتمی Komsomolets که در سال ۱۹۸۹ در دریا غرق شده بود و به عمق ۱۷۰۰ متری رفته خبر داد.