گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

زمین یک خودروی سواری را بلعید

یک خودروی پارک شده در منطقه مسکونی دیل سیتی ایالت ویرجینیا به طور ناگهانی در یک حفره ایجاد شده در زیر خودرو فرو رفت. این اتفاق در حالی رخ داد که ایالت ویرجینیا به تازگی طوفان و بارش شدید باران را پشت سر گذاشته بود.