گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

یارانه پردرآمدها به کم درآمدها می‌رسد

در بودجه ۹۸، دولت برای چهارمین سال پیاپی ملزم به حذف یارانه دهک‌های پردرآمد جامعه شد. دولت اخیرا گفته قصد اجرایی کردن این قانون را دارد.