گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

گذر زوج‌های جوان از هفت‌خوان دریافت وام

با وجود ابلاغ قوانینی متناسب با نیاز زوج های جوان توسط بانک مرکزی اما بانک ها همچنان سنگ های بزرگی سر راه جوانان انداخته و برای دریافت وام آنها را به دردسر می اندازند.