گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

چرا مسکن مهر را تخریب می‌کنند؟

علی نیکزاد وزیر اسبق راه و شهرسازی در برنامه جهان‌‌آرا پیرامون پروژه بزرگ مسکن مهر توضیحاتی ارائه کرد.