گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی می‌شود

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی: مالیات بر خانه های خالی در دستور کار دولت است و در سال جاری محقق خواهد شد